Onze expertise

Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten (IP) bieden bescherming aan creaties van de geest. Ze zijn zeer waardevol voor uw onderneming of voor u als persoon: als auteur, kunstenaar of uitvinder.

De bekendste intellectuele eigendomsrechten zijn merken en octrooien. Dankzij merken onderscheidt u uw producten of diensten van die van anderen.

Octrooien beschermen uw uitvindingen. En als u een boek hebt geschreven of foto’s hebt gemaakt, kunt u beroep doen op het auteursrecht.

De vorm van een voorwerp beschermt u dan weer door auteursrecht of het depot van een model en eventueel ook van een merk.

Wij adviseren u graag over de wijze waarop u uw creaties kan beschermen. Is daarvoor ook een depot nodig, dan zorgen wij daarvoor.

Onze expertise strekt zich uit tot alle domeinen van IP:

 • merken 
 • octrooien
 • auteursrechten  en de zogenaamde naburige rechten
 • tekeningen en modellen
 • kwekersrechten
 • databanken
 • computerrecht
 • de bescherming van bedrijfsgeheimen en knowhow

Media & Entertainment

IP Porta werkt al jarenlang samen met mediaproductiehuizen en uitgeverijen, en ook met auteurs, mediapersoonlijkheden en artiesten. Hierdoor beschikken wij over een zeer doorgedreven kennis van de sector.

De media- en entertainmentsector heeft specifieke juridische behoeften. Ze ontwikkelt zich in zeer snel tempo. Onze creatieve, oplossingsgerichte en responsieve aanpak biedt cliënten in deze sector de nodige steun.

Bij IP Porta adviseren wij u graag over:

 • auteursrechtelijke bescherming – bescherming voor formats
 • het fiscaalvriendelijk regime voor auteursrechtelijke vergoedingen 
 • persoonlijkheidsrechten
 • privacy audits in het kader van producties
 • exclusiviteitscontracten met de zenders en/of labels
 • sponsoring (audiovisuele media, influencers)
 • coproductiecontracten en andere contracten rond audiovisuele producties
 • uitgaveovereenkomsten

Reclame & Marktpraktijken

Reclame laat een onderneming toe om zich te profileren. Er gelden echter regels voor reclame. Zowel voor reclame gericht op consumenten als op ondernemingen. Wij gaan voor u na of uw reclame aan deze regels voldoet.

Ook wanneer u zelf wordt geconfronteerd met onwettelijke vergelijkende reclame of met misleidende reclame, kunnen we u helpen.

De regelgeving over oneerlijke handelspraktijken (ten aanzien van consumenten) en marktpraktijken (tussen ondernemingen) heeft voor ons weinig geheimen. Zij kan een nuttige aanvulling zijn op uw bescherming door intellectuele eigendomsrechten, maar kan ook  een oplossing bieden wanneer u geen beroep kunt doen op een intellectueel eigendomsrecht. 

Technologie, Data & Privacy

Technologie biedt ongekende mogelijkheden. Tegelijk plaatst zij u ook voor nieuwe juridische uitdagingen. Want nieuwe technologieën (AI, Blockchain, Internet of Things, …) worden steeds meer gereguleerd

Daarnaast gaan deze technologieën vaak gepaard met de verwerking van data en persoonsgegevens

Met onze diepgaande expertise inzake IT, technologie en data, leiden wij u doorheen het juridisch kluwen, zodat u dit in uw voordeel kunt gebruiken. 

Wij onderzoeken voor u of uw verwerkingen van persoonsgegevens de privacyrechten van de betrokkenen respecteren. Wij formuleren hierover aanbevelingen en helpen u met de implementatie ervan. 

Ook voor de opmaak of het nazicht van alle noodzakelijke contracten (verwerkersovereenkomsten, IT- contracten, R&D overeenkomsten…) kan u bij ons terecht.

Toepassingen

 • Privacyrechten
 • Verwerkersovereenkomsten
 • IT-contracten
 • R&D-overeenkomsten

Expertise in een heldere taal voor de innovatieve en creatieve sector.