Onze diensten

Advies

Een advocaat moet goed kunnen spreken. Maar nog belangrijker is dat uw advocaat goed en actief naar u luistert. Wij willen uw projecten, noden en verwachtingen begrijpen van A tot Z. Enkel zo kunnen wij u de dienstverlening bieden die u verwacht.

U kan bij ons terecht voor al uw vragen binnen onze expertisedomeinen. Voor geschillen, procedures, (nieuwe) wetgeving en regels, contracten, onderhandelingen, strategie, innovatieve projecten of technologieën, enz.

Wij bezorgen u steeds een zeer toegankelijk mondeling of schriftelijk advies op maat. IP Porta hanteert hierbij de leuze “kort en goed” als het kan, en “grondig” als het moet.

Procedure

Soms is een procedure moeilijk te vermijden.

Wij geven u vooraf een eerlijk en realistisch beeld van de procedure. Wij informeren u over de voor- en nadelen en uw slaagkansen. We putten hiervoor uit een uitgebreide ervaring met procedures voor de rechtbanken en hoven in de verschillende taalgebieden.

Ons team is sterk vertrouwd met de kenmerkende procedures binnen ons expertisedomein (kortgeding, beslag inzake namaak, stakingsprocedure, inbreukprocedure ten gronde, procedure tot schadevergoeding, expertiseverrichtingen, enz.). Ook voor administratieve of arbitrale instanties treden wij voor u op.

Het voeren van een succesvolle procedure is vooral teamwork met u, als cliënt. U mag van ons verwachten dat wij tot het uiterste voor u gaan, maar ook uw betrokkenheid is doorslaggevend.

Daarom betrekken wij u steeds bij elke stap van de procedure en wordt elke belangrijke keuze met u overlegd.

Contracten

Goede afspraken maken goede vrienden. Dagelijks moet u afspraken maken, met leveranciers, klanten, licentiegevers, distributeurs of andere strategische partners.

Ook een betrouwbare exploitatie van intellectuele eigendomsrechten vereist sluitende afspraken.

IP Porta helpt u bij het onderhandelen en structureren van deze afspraken in heldere, overzichtelijke en duurzame contracten.

Uiteraard staan wij u ook bij in het beoordelen van contracten en adviseren wij u hierover.

Onze ervaring strekt zich onder meer uit tot:

  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Licentieovereenkomsten
  • Uitgaveovereenkomsten
  • R&D-overeenkomsten
  • Geheimhoudingsovereenkomsten
  • Overdrachtsovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden

Bemiddeling

Wanneer kiezen voor een bemiddeling?

Voor talrijke conflicten is een gerechtelijke procedure niet de optimale weg om een bevredigende oplossing te bekomen. Het is tijdrovend en duur. De uitkomst is vaak onzeker. Bovendien komt de relatie met de tegenpartij hierdoor bijna steeds tot een einde. Dit terwijl goede handelsrelaties net essentieel zijn. 

Bemiddeling is in die gevallen een veel betere keuze. Partijen houden hierbij het heft in handen. Samen met de bemiddelaar wordt de dialoog tussen partijen hersteld. Dit laat u toe te zoeken naar een passende, en voor beide partijen aanvaardbare, oplossing. Dit alles gebeurt binnen een korte termijn en tegen een beperkte kost.

Collaboratieve onderhandeling

Naast bemiddeling kan u ook kiezen voor collaboratieve onderhandelingen. Binnen een vastgesteld traject gaat u samen met uw collaboratief advocaat, en uw tegenpartij met zijn collaboratief advocaat, op zoek naar de passende minnelijke oplossing voor uw geschil. Partijen ervaren hierbij de actieve medewerking van de advocaten die meedenken aan een ‘out of the box’ oplossing die het meest tegemoet komt aan de belangen en behoeften van beide partijen, waardoor ze een duurzaam karakter verkrijgt.  

Wenst u een bemiddelingstraject of collaboratieve onderhandelingen te starten of de mogelijkheden hiervan te verkennen, dan staat Laurence Hubert, één van de weinige bemiddelaars met doorgedreven kennis in IP en privacy en tevens collaboratief advocaat, tot uw beschikking.

Expertise in een heldere taal voor de innovatieve en creatieve sector.