Cookiebeleid

De eigenaar van deze website is de burgerlijke maatschap Ongena-Hubert, die de naam IP Porta voert:

IP Porta
Kortrijksesteenweg 127 bus 2
BE-9830 Sint-Martens-Latem
BE0829.555.975
RPR/RPM Gent

Hierna verwijzen we naar IP Porta als “wij”, “ons” of “IP Porta”.

In dit cookiebeleid bieden wij meer informatie over de soorten cookies die IP Porta gebruikt op haar website, het doel en vervaldatum en over de vraag of de bezoeker al dan niet het recht heeft om deze cookies te weigeren.

Aangezien cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, moet dit cookiebeleid samen worden gelezen met ons privacy beleid. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan Verordening (EU) 2016/67 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”)

I. Wat zijn cookies?

Als eigenaar van deze website, maakt IP Porta gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of het mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruiksinformatie wordt opgeslagen. Zij laten de website toe om uw webbrowser te herkennen wanneer u de website bezoekt en zo uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies maken het mogelijk om bepaalde informatie op te slaan en om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

De cookies op uw computer of mobiele apparaat worden beheerd door uw webbrowser.

II. Welke soort cookies gebruiken we en waarom?

Er bestaan verschillende soorten cookies, afhankelijk van het doel dat ze dienen, de vervaldatum en de bron.

IP Porta maakt alleen gebruik van strikt noodzakelijke cookies om de goede werking van haar website te garanderen. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken. Deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt. Vanwege de technische noodzaak moeten wij u hierover slechts over informeren en hebben wij geen toestemming van u nodig.

III. Hoe kan de bezoeker ontdekken welke cookies op zijn computer of mobiel apparaat worden opgeslagen en hoe kan hij deze cookies verwijderen?

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
cookieconsent_status Deze cookie verloopt na 12 maanden. WordPress Deze cookie onthoudt of je de analysecookies hebt geaccepteerd.
wordpress_d186854d4195b9362e1ee50dc7d507fe Wanneer de browsesessie eindigt WordPress Om uw authenticatiegegevens op te slaan
wordpress_logged_in_d186854d4195b9362e1ee50dc7d507fe Wanneer de browsesessie eindigt WordPress Geeft aan wanneer u bent ingelogd en wie u bent, voor het meeste interfacegebruik.
wordpress_test_cookie Wanneer de browsesessie eindigt WordPress WordPress stelt voor elke bezoeker een testcookie in om te controleren of de browser cookies accepteert.
wp-settings-1 Deze cookie verloopt na 12 maanden. WordPress Het nummer aan het einde is een individuele gebruikers-ID uit de gebruikersdatabasetabel. Dit wordt gebruikt om uw weergave van de beheerdersinterface aan te passen, en mogelijk ook de hoofdsite-interface.
wp-settings-time-1 Deze cookie verloopt na 12 maanden. WordPress Het nummer aan het einde is een individuele gebruikers-ID uit de gebruikersdatabasetabel. Dit wordt gebruikt om uw weergave van de beheerdersinterface aan te passen, en mogelijk ook de hoofdsite-interface.

IV. Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van cookies, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@ipporta.be
Telefoon: 09/324.15.40

Versie 03/01/2022