U kan bij ons terecht voor de volgende diensten:

Geschreven op 30/07/20

1. Advies

 • Advies over intellectuele eigendom (IE) in uw bedrijf, opportuniteiten en risico's
 • Punctuele adviezen over bescherming van innovatie en creaties, reclame, R&D strategieën, contracten, e-commerce projecten
 • Beoordeling van inbreuken
 • Audit inzake privacy en gegevensverwerking

2. Contracten

 • Standaardcontracten (standaard licentieovereenkomst, zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst)
 • Standaardclausules (privacy disclaimer, clausule inzake intellectuele eigendomsrechten)
 • Opstellen contracten op maat
 • Contracten inzake software: SLA overeenkomst, onderhoudscontract, softwarelicentie
 • Onderhandelen van contracten voor één of beide partijen
 • Evalueren contractuele wanprestaties

3. Bijstand bij geschillen-procedures

 • Opbouw dossier en beoordeling slaagkansen
 • Mediated contracting
 • Specifieke procedures: beslag inzake namaak, stakingsprocedures, inbreukprocedures, domeinnaamgeschillen, procedures inzake software
 • Algemene gerechtelijke procedures: voorlopige maatregelen, kort geding, procedures ten gronde
 • Strafrechtelijke procedures: informaticacriminaliteit, hacking, namaak, piraterij, enz.

4. Bemiddeling tussen partijen

 • Om tot een schriftelijke overeenkomst te komen die voor beiden werkt
 • Om een geschil minnelijk te regelen op een wijze die de relaties tussen partijen versterkt
 • Om een gerechtelijke procedure alsnog op een minnelijke wijze te beëindigen

Lees meer in onze rubriek diensten.

Naar het nieuwsoverzicht

Contacteer ons

Kortrijksesteenweg 127
9830 Sint-Martens-Latem
Tel. +32 9 324.15.40
Fax +32 9 324.15.45
info@ipporta.be

Of vul het contactformulier in.