Advocatenkantoor IP PORTA biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening inzake intellectuele eigendomsrechten. Zij ondersteunt bedrijven en draagt zo bij tot innovatie, ontwikkeling en welvaart.

Lees meer...

Eind november publiceerde de Europese Commissie haar “actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen”. Het actieplan moet ondernemingen – en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (‘kmo’s’) – helpen bij het optimaal gebruiken van hun uitvindingen en creaties. Het doel is ze op weg te helpen naar economisch herstel en een wereldleiderspositie op het gebied van groene en digitale technologie voor Europa.

In het actieplan worden vijf belangrijke aandachtsgebieden aangeduid, telkens met specifieke voorstellen voor maatregelen. 

Hierna lijsten we een selectie van de toekomstige maatregelen op die relevant kunnen zijn voor uw onderneming en uw intellectuele eigendom (‘IE’).

Lees meer

1. Advies

2. Contracten

3. Bijstand bij geschillen-procedures

4. Bemiddeling tussen partijen

Lees meer

Op 16 juli 2020 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof’) uitspraak in de zaak C-311/18 (‘Schrems II’). Het Hof verklaart daarbij het EU-VS privacyschild ongeldig. Het Hof bevestigt de modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming (beter bekend als de ‘Standard Contractual Clauses’ of ‘SCCs’), maar nuanceert tevens hun status als bevoorrechte oplossing voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. 

Het arrest is van belang voor elke onderneming die persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties die buiten de EU zijn gevestigd.

Lees meer

H&M versus Revok uitgelegd

24 september 2018

Karen werkte op vraag van Flore Pensaert, studente aan de filmschool RITCS Brussel, mee aan een casus over auteurs- en mediarecht.

Lees meer

Onze advocaten op het web

Chambers, editie 2020

Interviewees praise the firm's 'client-centric approach and accurary'.

They also report that the 'knowledgeable, responsive and pragmatic attorneys' are able to 'consistently offer sound legal advice'.

Karen Ongena combines 'experience with openness and a positive attitude in order to always advise her clients in a well-considered way'.

Chambers, editie 2019

They give immediate answers...  are always looking for a good solution'

Cliënts appreciate the firm's 'good follow-up and quick response to questions'

The 'carefully prepared and eloquent' Karen Ongena... 'combines many years of experience with openness and a positive attitude'.

Another source highlights her 'good analysis and synthesis'.

IP Porta wordt aanbevolen in Chambers sinds 2009.

Sources say: 'For specialised IP work, it is definitely the firm to go.' 'The lawyers are worth their weight in gold - they work hard and give 100% of their attention to your case.'

 

Legal 500, editie 2021

The firm takes files and clients personally, and puts their entire heart and soul into each case.’

IP Porta is a top-notch IP law firm in Belgium with highly experienced attorneys. Their professionals can be depended upon to punctually deliver excellent work and outside-the-box solutions.’

Ms. Karen Ongena is very responsive, cost-conscious and efficient.’

Legal 500, editie 2019

IP Porta is perhaps best known for handling a caseload dominated by IP litigation, spanning trade mark, patent, and copyright issues. Karen Ongena and Laurence Hubert are the key names.

IP Porta wordt aanbevolen in Legal 500 sinds 2009.