Advocatenkantoor IP PORTA biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening inzake intellectuele eigendomsrechten. Zij ondersteunt bedrijven en draagt zo bij tot innovatie, ontwikkeling en welvaart.

Lees meer...

U KAN BIJ ONS TERECHT VOOR VOLGENDE DIENSTEN:

25 september 2018

1. Advies

 • advies over intellectuele eigendom (IE) in uw bedrijf, opportuniteiten en risico's
 • punctuele adviezen over bescherming van innovatie en creaties, reclame, R&D strategieën, contracten, e-commerce projecten
 • beoordeling van inbreuken
 • audit inzake privacy en gegevensverwerking

2. Contracten

 • standaardcontracten (standaard licentieovereenkomst, zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst)
 • standaardclausules (privacy disclaimer, clausule inzake intellectuele eigendomsrechten)
 • opstellen contracten op maat
 • contracten inzake software: SLA overeenkomst, onderhoudscontract, softwarelicentie
 • onderhandelen van contracten voor één of beide partijen
 • evalueren contractuele wanprestaties

3. Bijstand bij geschillen-procedures

 • opbouw dossier en beoordeling slaagkansen
 • mediated contracting
 • specifieke procedures: beslag inzake namaak, stakingsprocedures, inbreukprocedures, domeinnaamgeschillen, procedures inzake software
 • algemene gerechtelijke procedures: voorlopige maatregelen, kort geding, procedures ten gronde
 • strafrechtelijke procedures: informaticacriminaliteit, hacking, namaak, piraterij, enz.
4. Bemiddeling tussen partijen

 • om tot een schriftelijke overeenkomst te komen die voor beiden werkt
 • om een geschil minnelijk te regelen op een wijze die de relaties tussen partijen versterkt
 • om een gerechtelijke procedure alsnog op een minnelijke wijze te beëindigen

Lees meer in onze rubriek diensten.

H&M versus Revok uitgelegd

24 september 2018

Karen werkte op vraag van Flore Pensaert, studente aan de filmschool RITCS Brussel, mee aan een casus over auteurs- en mediarecht.

Lees meer

Onze advocaten op het web

 

Chambers, editie 2017

The team wins plaudits from clients for being 'focused, specialised and transparent'. ...

 

IP Porta wordt aanbevolen in Chambers sinds 2009.

Sources say: 'For specialised IP work, it is definitely the firm to go.' 'The lawyers are worth their weight in gold - they work hard and give 100% of their attention to your case.'

 

 

Legal 500, editie 2017

Clients are 'amazed by the speed and dept of advice' provided by boutique IP Porta... 'Outstanding' practice head Karen Ongena is 'no-nonsense and to the point'. Laurence Hubert is also recommended.

 

IP Porta wordt aanbevolen in Legal 500 sinds 2009.