Advocatenkantoor IP PORTA biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening inzake intellectuele eigendomsrechten. Zij ondersteunt bedrijven en draagt zo bij tot innovatie, ontwikkeling en welvaart.

Lees meer...

U KAN BIJ ONS TERECHT VOOR VOLGENDE DIENSTEN:

10 februari 2016

1. Advies

 • advies over intellectuele eigendom (IE) in uw bedrijf, opportuniteiten en risico's
 • punctuele adviezen over bescherming van innovatie en creaties, reclame, R&D strategieën, contracten, e-commerce projecten
 • beoordeling van inbreuken
 • audit inzake privacy en gegevensverwerking

2. Contracten

 • standaardcontracten (standaard licentieovereenkomst, zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst)
 • standaardclausules (privacy disclaimer, clausule inzake intellectuele eigendomsrechten)
 • opstellen contracten op maat
 • contracten inzake software: SLA overeenkomst, onderhoudscontract, softwarelicentie
 • onderhandelen van contracten voor één of beide partijen
 • evalueren contractuele wanprestaties

3. Bijstand bij geschillen-procedures

 • opbouw dossier en beoordeling slaagkansen
 • mediated contracting
 • specifieke procedures: beslag inzake namaak, stakingsprocedures, inbreukprocedures, domeinnaamgeschillen, procedures inzake software
 • algemene gerechtelijke procedures: voorlopige maatregelen, kort geding, procedures ten gronde
 • strafrechtelijke procedures: informaticacriminaliteit, hacking, namaak, piraterij, enz.
4. Bemiddeling tussen partijen

 • om tot een schriftelijke overeenkomst te komen die voor beiden werkt
 • om een geschil minnelijk te regelen op een wijze die de relaties tussen partijen versterkt
 • om een gerechtelijke procedure alsnog op een minnelijke wijze te beëindigen

Lees meer in onze rubriek diensten.

Michel Barnier, Eurocommissaris voor interne markten en diensten, benadrukte op de World Intellectual Property Day 2014 het belang van intellectuele eigendom.

Lees meer

Game of drones

17 september 2013

Mag je met een drone over de tuin van de buren vliegen, en je zonnende buurvrouw fotograferen? Lieven Vandenhaute vroeg het op 16 september jl. aan Karen Ongena in 'Nieuwe Feiten' op Radio 1. Karen beantwoordde deze vraag in het licht van het recht op afbeelding en de privacyrechten van de buurvrouw. Meer horen?

Na 30 jaar onderhandelen, werd op 11 december 2012 eindelijk het Europees Octrooi goedgekeurd door het Europees Parlement. Dit zal ervoor zorgen dat octrooien goedkoper worden en een meer efficiënte bescherming kunnen bieden aan hun houders.

Lees meer

Het magazine Vacature stelde o.g.v. input van experts een top 10 samen van de Vlaamse technologiebedrijven van de toekomst. Deze bedrijven moeten (i) met technologie bezig zijn, (ii) innovatieve activiteiten ontwikkelen in Vlaanderen en (iii) mogen niet ouder zijn dan zes jaar. IP Porta telt niet minder dan 3 van deze 10 hoogvliegers onder haar klanten: 2 uit de top 5, 1 uit de top 6-10.

Lees meer

Onze advocaten op het web

 

Chambers, editie 2017

The team wins plaudits from clients for being 'focused, specialised and transparent'. ...

 

IP Porta wordt aanbevolen in Chambers sinds 2009.

Sources say: 'For specialised IP work, it is definitely the firm to go.' 'The lawyers are worth their weight in gold - they work hard and give 100% of their attention to your case.'

 

 

Legal 500, editie 2017

Clients are 'amazed by the speed and dept of advice' provided by boutique IP Porta... 'Outstanding' practice head Karen Ongena is 'no-nonsense and to the point'. Laurence Hubert is also recommended.

 

IP Porta wordt aanbevolen in Legal 500 sinds 2009.